Rooster

  Groep 1/2 Groep 3/4  Groep 5/6   Groep 7/8
Maandag  juf Esther/
juf Suzanne
 juf Marieke juf Evelien juf Marjan

Dinsdag juf Esther juf Marieke/
juf Gerry
juf Evelien

juf Janny

Woensdag juf Esther juf Gerry juf Carlijn juf Janny
Donderdag juf Esther juf Gerry

juf Carlijn

juf Janny

Vrijdag juf Esther juf Gerry juf Carlijn juf Janny

 

Onderwijsassistenten: juf Gieneke, juf Evelien, meester Frank, meester Jeroen, juf Kim, meester Nico en juf Annemarie.
Juf Marjan neemt op dinsdag en woensdag ib-taken op zich.
Juf Gerry werkt om de week ook op dinsdag. Juf Marieke neemt dan ICT-taken op zich.

Juf Marion is de directeur van de school. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Vakantierooster

Herfstvakantie                    17 t/m  23 oktober 2022
Kerstvakantie                     26 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie               27 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag - Pasen          7 en 10 april 2023            
Meivakantie                        24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart                        18 en 19 mei 2023
Pinksterdagen                    29 mei 2023
Zomervakantie                   24 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen

De volgende studiedagen staan gepland voor het schooljaar 2022-2023. De leerlingen zijn dan vrij.
Woensdag 12 oktober 2022 
Maandag 5 december 2022
Vrijdag 17 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Vrijdag 23 juni 2023
Vrijdag 21 juli 2023

In de loop van het jaar kunnen er nog andere studiedagen/middagen waarbij de kinderen vrij zijn, worden gepland. Dit wordt vroegtijdig vermeld in de nieuwsbrief.