Ouderbijdrage

Om allerlei kosten te kunnen betalen, die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald, zoals sinterklaas - en kerstviering, maaltijden tijdens totaaldagen, excursies, enz. wordt een vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar gevraagd.
De bedragen zijn:
voor één kind: € 30,00 per schooljaar.
Bij 2 kinderen is het bedrag: € 55,00
Bij 3 kinderen is het bedrag: € 70,00
Bij 4 kinderen is het bedrag: € 80,00
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een rekening voor het genoemde bedrag. U wordt verzocht voor 1 november te betalen.

De kosten voor schoolreisje en schoolkamp zijn niet bij het bedrag van de vrijwillige bijdrage ingesloten, deze worden apart gefactureerd. U krijgt hier later in het schooljaar een rekening voor.